Behandeling – Brekelmans Tandartsenpraktijk BV – Roosendaal

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Tevens wordt uw gebit professioneel gereinigd hetgeen ook vaak in een tweede afspraak plaatsvindt en indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.Wij hebben veel aandacht voor de tandvleesconditie van uw gebit, die wij steeds zullen vastleggen in een DPSI score. Om die score uit te leggen geven wij een instructiefolder mee.

Preventie is een hoofdthema in onze praktijk enerzijds voor de jeugd met behulp van het preventie programma Gewoon Gaaf van het Ivoren Kruis, maar ook voor de volwassene door op tijd in te grijpen en daardoor uitgebreide en kostbare behandelingen te voorkomen.

Rontgen foto’s worden dan ook periodiek vervaardigd, uiteraard na uw toestemming. Ook OPT opnamen kunnen in onze praktijk gemaakt worden. Een OPT opname is een overzichtsfoto van uw gehele mond, zowel boven- als onderkaak.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • Bij uitgebreide behandelingen of sanering van uw gebit zal eerst een zorgplan worden gemaakt. Dit plan wordt eerst met u besproken, waarna met uw toestemming tot de door u gekozen behandeling wordt overgegaan.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Uitgebreide behandelingen worden in een behandelplan, dit is een zorgplan met de bijbehorende kosten, schriftelijk vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 250 Euro.Met uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 werkdagen.

Indien er bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.